post

Nakopněte kreativitu svých PPC reklam s chytrým tahákem!

Tvoříte textové PPC reklamy? Pokud ano, oceníte náš tahák se 154 slovesy v rozkazovacím způsobu, které vám umožní účinněji formulovat v reklamě potřebnou výzvu jednat!

Call to action, česky to je výzva jednat, je jedním z důležitých prvků v každé reklamě. Porovnání účinnosti reklam konzistentně ukazují, že potřebujeme čtenáře vyzvat, co má udělat: získat, prohlédnout, poznat, najít … Ale neúprosné limity na počet znaků vám někdy dobře formulován řádek s výzvou jednat rozbijí.

S podobným problémem se setkal i Stephen Zelí z Lunametrics a vytvořil tahák anglických sloves, které vyjadřují výzvu jednat (tzv. Call-to-Action). V Pizza SEO PPC týmu, který se věnuje správě PPC kampaní, jsme si podobný seznam udělali v češtině, abychom si ušetřili čas a tvořily účinnější reklamy.

3D person lifting an arrow - isolated over a white background

Jak jsme tvořili tahák
Jako základ seznamu jsme využili překlad z angličtiny – použili jsme API OpenThesaurus-CZ (rozhraní pro programování aplikací tezaurus), které nám tyto slovesa přeložilo a přiřadilo k nim i jejich synonyma.

Když jsme získali takový seznam, museli jsme vybrat ta slova, která mohou zákazníka zaujmout a přilákat ho na stránku. API nám totiž našla i slovesa v rozkazovacím způsobu jako přemýšlela a reklama s takovými výrazy by asi mnoho lidí ke konání nepobídlo.

Dalším problémem, který se anglickému seznamu vyhnul, bylo vykání. Pokud totiž svým potenciálním zákazníkům tykáte, využijete méně písmen ale tykání není v PPC reklamě vždy vhodné. Vytvořili jsme proto dva téměř totožné seznamy – můžete si mezi nimi vybrat podle toho, jak chcete lidi ve svých reklamách oslovit.

Výběrem vhodných výzev konat (CTA) se však práce neskončila. Abyste vytvořili texty, které budou lidi táhnout na stránku a zároveň mají přinášet konverzace, měla by každá vaše reklama vzbudit pozornost, zaujmout a vyjádřit naléhavost či neodkladnost. Zákazníkovi musíme ukázat hodnotu svého produktu a vypíchnout, v čem jsme nejlepší.