post

SEO optimalizace – historie

Jako první vyhledávač v historii byl Archie (1990), který vytvořil student McGill z Univerzity Alan Emtage. Originální název měl být „archives“, ale byl zkrácen na Archie. Nástroj byl kombinací skriptu stahujícího soubory, které se pomocí regulárních výrazů porovnávaly se zadaným textem.

Teprve v roce 1993 vznikl první skutečný prohlížeč webových stránek nazvaný WorldWideWeb Wanderer. V 2. polovině devadesátých let existovalo několik vyhledávačů, které přinášely víceméně relevantní výsledky. Patřily sem například WebCrawler, Excite, Lycos, HotBot, Infoseek, Yahoo a nejznámější vyhledávač té doby Altavista.

Jejich použití spočívalo v mechanismu, kde po ručně přidané adrese web stránky Bot prohlížeče stránku prošel a následně indexování, zařadil do své databáze. Využívali se HTML elementy jako meta tagy a title, ze kterých se ještě dosud některé využívají.

Pro zajištění návštěvnosti byly ale majitelé web stránek ochoten udělat téměř vše, a proto nastal čas komercionalizace na poli optimalizace pro vyhledávače. Vznikají specializované firmy, které slibují přidání stránek do stovek vyhledávačů najednou.

S nárůstem komerčního odesílání stránek do vyhledávačů narůstá i počet nerelevantních výsledků ve vyhledávačích, co se podobá spíše na spam. Spamové weby v honbě za návštěvníky z vyhledávačů vytvářejí speciální stránky plné za sebou jdoucích klíčových slov.

Tím se snaží docílit (a často se jim to i podaří), aby se ve výsledcích SERP pro určitá klíčová slova zobrazovaly na předních pozicích. Jedna z nejčastějších metod spočívala v umístění několika stovek klíčových slov na spodek stránky, přičemž barva textu byla totožná s barvou pozadí, čímž dosáhli, že text viděl jen vyhledávač a ne návštěvník.

Všechny takto napsané slova byly zachyceny a uloženy po analýze jako klíčové pro danou stránku. Vyhledávače se přirozeně brání takovým technikám a hledají nové možnosti zvýšení relevance výsledků vyhledávání. Jen tak si dokáží i nadále udržet loajalitu své návštěvníky.

SEO optimalizace – Nový vyhledávač Google 1995
S nástupem sofistikovanějších vyhledávačů druhé generace typu Google (1995) přicházejí i dokonalejší techniky na rozeznávání a filtrování spamu. Google 1998 Vyhledávače druhé generace se již snaží sami určit důležitost stránek na základě interních a utajených matematických algoritmů a zároveň se pokoušejí aplikovat analýzu textu založenou na bázi přirozených jazyků .

Světoznámý algoritmus Google PageRank posuzuje důležitost a relevanci stránek pro jisté klíčová slova.
Příchodem nových a lepších vyhledávačů vznikají také první firmy zaměřené na opravdovou optimalizaci pro vyhledávače.

Postupně mění své staré a zastaralé techniky a praktiky a vytvářejí nové, účinnější. Nové metody jsou více zaměřeny na psaní textů bohatých na klíčová slova, napsaných v přirozeném jazyce, které po přečtení dávají smysl. Vyhledávače vytvářejí seznamy doporučení pro tvorbu webových stránek. Také oznamují zakázané techniky, které jsou postihovány vyřazením stránek z indexu.