post

JAK TVOŘÍME ONLINE KAMPANĚ

1. Zjistíme váš cíl a zanalyzujeme, co dělají konkurenti
Podklady pro přípravu online reklamní kampaně získáme od klienta na osobním setkání nebo z vyplněného formuláře.

Zajímá nás zejména cíl kampaně, cílové skupiny, konkurenční výhoda klienta, ale i minulé kampaně či souběžné marketingové aktivity. Prozkoumáme a zanalyzujeme i online reklamu vašich konkurentů.

2. Navrhneme konkrétní strategie kampaně
Specialista na online kampaně spolu se senior konzultantem navrhnou přesnou strategii vaší kampaně.

Strategie obsahuje už i kompletní návrh reklam, doporučené kanály (Google AdWords, Etarget, Sklik, Yandex, Bing Ads či další), návrhy reklamních bannerů, videoreklam a způsob vyhodnocování úspěšnosti kampaně.

www

3. Pomůžeme upravit web
Navrhneme úpravy stránek, na které budeme posílat návštěvníky z PPC reklamy, abychom dosáhli optimální konverzní míru.

Změny důležitých prvků podrobíme A / B testování, abychom si jimi byli jisti.

4. Navrhneme textové či grafické reklamy
Bannery pro display nebo remarketingové kampaně vytvoříme my v Pizza SEO nebo ve spolupráci s vaším grafikem.

Bannerové i textové reklamy musí zapadat do vaší celkové komunikace – máte možnost jejich připomínkovat a schválit.

5. Připravíme kampaň na spuštění
Po připomínkování strategie klientům vytvoříme reklamní kampaň.
Už od spuštění měříme všechny makro- a mikrokonverzie, abychom spolu uměli vyhodnotit výsledky.

post

Vaše stránky očima Spideru

Tvorba úsilí o optimalizaci stránek je skvělé, ale co se počítá, je to, jak vyhledávače vidí vaše úsilí.

I když i nejpečlivější optimalizace nezaručuje top pozici ve výsledcích vyhledávání, pokud se vaše stránky neřídí základní optimalizací pro vyhledávače, pak to je více než jisté, že tato stránka nebude mít velké skóre u vyhledávačů. Jeden způsob, jak zjistit předem, jaké je vaše SEO úsilí, je použít simulátor vyhledávače.

Pavouci: vysvětlení
V podstatě veškeré vyhledávání jsou pavoučí funkce na stejném principu – oni procházejí web a index stránky, které jsou uloženy v databázi a pozdější použití různých algoritmů pro určení pořadí stránek, relevance, atd shromážděných stránek. Zatímco algoritmy výpočtu pořadí a relevance se značně liší mezi vyhledávači, způsob jejich indexu stránek je víceméně jednotný, a to je velmi důležité, že víte, co pavouci zajímá a co zanedbávají.

Vyhledávače jsou roboti a nečtou vaše stránky tak, jak to dělá člověk. Místo toho mají tendenci vidět pouze konkrétní věci a jsou slepí k mnoha doplňkům (Flash, JavaScript), které jsou určeny pro lidi. Vzhledem k tomu, pavouci zjistí, zda lidé najdou vaše stránky, proto je třeba zvážit, co se líbí pavoukům a co ne.

javascript

Flash, JavaScript, Image Text nebo rámy ?!
Flash, JavaScript a text obrazu nejsou viditelné pro vyhledávače. Rámy jsou skutečná katastrofa, pokud jde o SEO žebříčky. Všechny z nich by mohlo být skvělé z hlediska designu a použitelnosti, ale pro vyhledávače jsou naprosto špatně. Neuvěřitelnou chybu člověk může udělat, když má stránky Flash intro s klíčovými slovy pohřbenými v animaci.

Informujte se u vyhledávače Spider Simulator na nástroje stránky s bleskem a obrazem (a pokud možno bez textu nebo příchozích nebo odchozích hypertextových odkazů), a uvidíte, že ve vyhledávači se tato stránka zobrazí téměř prázdná.

Vaše stránky prostřednictvím tohoto simulátoru vám ukáží více než skutečnost, že Flash a JavaScript nejsou SEO oblíbenými. V jistém smyslu, pavouci jsou jako textové prohlížeče a nevidí nic, co není kus textu. Takže obraz s textem v něm nic neznamená pro pavouka a bude to ignorovat.

Řešení (doporučeno jako SEO osvědčený postup) je zahrnout smysluplný popis obrázku v atributu ALT v tagu , ale dávejte pozor, abyste nepoužívali příliš mnoho klíčových slov v něm, protože riskujete sankce za přemíru klíčových slov. Atribut ALT je obzvláště nezbytný, pokud používáte odkazy namísto textu pro odkazy.

post

Nakopněte kreativitu svých PPC reklam s chytrým tahákem!

Tvoříte textové PPC reklamy? Pokud ano, oceníte náš tahák se 154 slovesy v rozkazovacím způsobu, které vám umožní účinněji formulovat v reklamě potřebnou výzvu jednat!

Call to action, česky to je výzva jednat, je jedním z důležitých prvků v každé reklamě. Porovnání účinnosti reklam konzistentně ukazují, že potřebujeme čtenáře vyzvat, co má udělat: získat, prohlédnout, poznat, najít … Ale neúprosné limity na počet znaků vám někdy dobře formulován řádek s výzvou jednat rozbijí.

S podobným problémem se setkal i Stephen Zelí z Lunametrics a vytvořil tahák anglických sloves, které vyjadřují výzvu jednat (tzv. Call-to-Action). V Pizza SEO PPC týmu, který se věnuje správě PPC kampaní, jsme si podobný seznam udělali v češtině, abychom si ušetřili čas a tvořily účinnější reklamy.

3D person lifting an arrow - isolated over a white background

Jak jsme tvořili tahák
Jako základ seznamu jsme využili překlad z angličtiny – použili jsme API OpenThesaurus-CZ (rozhraní pro programování aplikací tezaurus), které nám tyto slovesa přeložilo a přiřadilo k nim i jejich synonyma.

Když jsme získali takový seznam, museli jsme vybrat ta slova, která mohou zákazníka zaujmout a přilákat ho na stránku. API nám totiž našla i slovesa v rozkazovacím způsobu jako přemýšlela a reklama s takovými výrazy by asi mnoho lidí ke konání nepobídlo.

Dalším problémem, který se anglickému seznamu vyhnul, bylo vykání. Pokud totiž svým potenciálním zákazníkům tykáte, využijete méně písmen ale tykání není v PPC reklamě vždy vhodné. Vytvořili jsme proto dva téměř totožné seznamy – můžete si mezi nimi vybrat podle toho, jak chcete lidi ve svých reklamách oslovit.

Výběrem vhodných výzev konat (CTA) se však práce neskončila. Abyste vytvořili texty, které budou lidi táhnout na stránku a zároveň mají přinášet konverzace, měla by každá vaše reklama vzbudit pozornost, zaujmout a vyjádřit naléhavost či neodkladnost. Zákazníkovi musíme ukázat hodnotu svého produktu a vypíchnout, v čem jsme nejlepší.

post

Historie

Archie (1990) byl dědečkem všech vyhledávačů. Vytvořil ho student McGillskej univerzity v Montrealu Alan Emtage. Archie prohledával FTP servery. Pokud chtěli lidé v této době sdílet data, museli mít FTP server. Když chtěli něco stáhnout, stačil FTP klient. V podstatě velmi efektivní výměna informací, ale pouze v malé skupině lidí. archie

V roce 1993 začíná rozvoj WWW (World Wide Web) V tomto roce vznikl první skutečný prohlížeč (spider) webových stránek nazvaný WorldWideWeb Wanderer. V druhé polovině devadesátých let existovalo několik vyhledávačů, které přinášely víceméně relevantní výsledky. Mezi ně patřily např. WebCrawler, Excite, Lycos, HotBot, Infoseek, Yahoo a nejznámější vyhledávač té doby Altavista.

Mechanismus přidání stránky do vyhledávače byl docela jednoduchý – stačilo adresu webu napsat do připraveného formuláře a odeslat. Stránka byla během několika dnů či týdnů přečtena vyhledávacím robotem a přidána do databáze (indexována). Mnoho majitelů stránek začalo na stránky přidávat speciální značky (tzv. Meta tagy), které obsahovaly informaci, o čem daná stránka je.

Ke konci roku 1993 Martijn Koster vytvořil vyhledávač Aliweb podobný Archie, který indexování webové stránky. Aliweb umožňoval uživatelům, aby do něj stránky zapisovali a na tuto žádost je zaindexoval. Nevýhodou bylo, že nebyl propojen s robotem, který by stránky sám hledal.

Do konce roku 1993 se objevily tři vyhledávače se svými vlastními roboty – JumpStation, World Wide Web Worm a Repository-Based Software Engineering. První dva indexovali hlavičku dokumentu a URL. Jejich problém však byl, že dokumenty se zobrazovaly tak, jak se našli. Oproti tomu RBSE implementoval ranking systém.

V roce 1994 vytvořili Jerry Yang a David Filo ze Standford University Yahoo!. Ze začátku to byl seznam jejich oblíbených odkazů, kterým se snažili dát určitý řád, a tak vytvořili do současné doby nejznámější katalog. 20. dubna 1994 vydal Brian Pinkerton z University of Washington WebCrawler. Což byl první crawler, který indexoval kompletní stránku, a ne jen hlavičky a URL.

Později WebCrawler koupil Excite. V roce 1995 přicházejí na scénu další a další vyhledávače: Metacrawler, Excite, Altavista, Inktomi / HotBot, AskJeeves a GoTo. Vedoucí postavení si však udrželo i vcelku s přehledem Yahoo!, což je ale v podstatě katalog. Z vyhledávačů byla populární hlavně AltaVista.

Jak se ale objevovaly stále další a další internetové stránky, byl stále větší problém něco najít (klesala relevance výsledků vyhledávání). Problém se vzrůstající mírou vyhledaných nerelevantních dokumentů vyřešili ke konci roku 1998 Larry Page a Sergey Brin s vyhledávačem Google.

Archie (1990) byl dědečkem všech vyhledávačů. Vytvořil ho student z McGillské univerzity v Montrealu Alan Emtage. Archie prohledával FTP servery. Pokud chtěli lidé v této době sdílet data, museli mít FTP server. Když chtěli něco stáhnout, stačil FTP klient. V podstatě velmi efektivní výměna informací, ale pouze v malé skupině lidí.

V roce 1993 začíná rozvoj WWW (World Wide Web) V tomto roce vznikl první skutečný prohlížeč (spider) webových stránek nazvaný WorldWideWeb Wanderer. V druhé polovině devadesátých let existovalo několik vyhledávačů, které přinášely víceméně relevantní výsledky. Mezi ně patřily např. WebCrawler, Excite, Lycos, HotBot, Infoseek, Yahoo a nejznámější vyhledávač té doby Altavista.

Mechanismus přidání stránky do vyhledávače byl docela jednoduchý – stačilo adresu webu napsat do připraveného formuláře a odeslat. Stránka byla během několika dnů či týdnů ujetá vyhledávacím robotem a přidána do databáze (indexována). Mnoho majitelů stránek začalo na stránky přidávat speciální značky (tzv. Meta tagy), které obsahovaly informaci, o čem daná stránka je.

vyhledávač

Ke konci roku 1993 Martijn Koster vytvořil vyhledávač Aliweb podobný Archie, který indexování webové stránky. Aliweb umožňoval uživatelům, aby do něj stránky zapisovali a na tuto žádost zaindexovat. Nevýhodou bylo, že nebyl propojen s robotem, který by stránky sám hledal. Do konce roku 1993 se objevily tři vyhledávače se svými vlastními roboty – JumpStation, World Wide Web Worm a Repository-Based Software Engineering. První dva indexovali hlavičku dokumentu a URL. Jejich problém však byl, že dokumenty zobrazovaly tak, jak se našli. Oproti tomu RBSE implementoval ranking systém.

V roce 1994 vytvořili Jerry Yang a David Filo ze Standford University Yahoo!. Ze začátku to byl seznam jejich oblíbených odkazů, kterým se snažili dát určitý řád, a tak vytvořili do současné doby nejznámější katalog. 20. dubna 1994 vydal Brian Pinkerton z University of Washington WebCrawler. Což byl první crawler, který indexování kompletní stránku, a ne jen hlavičky a URL.

Později WebCrawler koupil Excite. V roce 1995 přicházejí na scénu další a další vyhledávače: Metacrawler, Excite, Altavista, Inktomi / HotBot, AskJeeves a GoTo. Vedoucí postavení si však udrželo i vcelku s přehledem Yahoo !, což je ale v podstatě katalog. Z vyhledávačů byla populární hlavně AltaVista.

Jak se ale objevovaly stále další a další internetové stránky, byl stále větší problém něco najít (klesala relevance výsledků vyhledávání). Problém se vzrůstající mírou vyhledaných nerelevantních dokumentů vyřešili ke konci roku 1998 Larry Page a Sergey Brin s vyhledávačem Google.

V současné době se hodně hovoří o potřebě personalizovaného vyhledávání, a o potřebě lokálního vyhledávání.

Personalizované vyhledávání je založeno na vymezených oblastech, které uživatele zajímají. Preference může určit přímo uživatel zaškrtáváním jednotlivých kategorií, nebo se dají získat také z oblíbených položek v prohlížeči (zjišťuje se, jaké stránky uživatel navštěvuje). Například Google má personalizované vyhledávání v současnosti v beta testování. Stačí zaškrtnout oblast zájmu a Google se snaží vybrat stránky, které mají s daným oborem něco společného.

Lokalizované vyhledávání je alespoň podle mě daleko užitečnější Dalo by se tvrdit, že fungovalo již od vzniku vyhledávání, jen v současné době je vylepšené. Pokud do vyhledávače zadám pizza Praha, očekávám, že mi to najde pizzerie v Praze. Pokud do lokálního Googlu v současnosti zadám pizza New York vypíše se mi seznam pizzerií, které mají na svých stránkách adresu v New Yorku, a navíc se mi zobrazí mapa kde jejich přesně najdu.

Lokální vyhledávání nabízí také například Seznam, v tomto případě se však na rozdíl od Googlu vyhledávají pouze firmy registrované v katalogu. Samozřejmě ostatní vyhledávače nevymizely, jen nejsou tak populární jako Google, který drží v současnosti největší podíl na trhu.

I ostatní vyhledávače časem začali používat vzorec na hodnocení stránek podobný tomu jako použil Google samozřejmě s trochu jinými váhami. V současné době se hovoří o tom, že Google nemůže kralovat věčně, ale zatím není vyhledávač, který by byl populárnější. Dohnat Google se snaží hlavně Yahoo !, které koupilo celou řadu vyhledávačů (Altavista, Inktomi, Alltheweb)

Neustále rostoucí počet stávajících vyhledávačů vyžadoval od majitelů webů další odesílání adresy jejich stránek. Pro zajištění dostatku návštěvníky byly ale majitelé stránek ochotni udělat téměř vše, a proto nastal čas komercionalizace na poli SEO. Vznikají specializované firmy, které slibují přidání stránek do stovek vyhledávačů najednou.

Často tak i opravdu dělají – občas úspěšně, jindy méně. Po zaplacení poplatku takové společnosti odesílají adresu stránek do mnoha vyhledávačů, většinou přes vlastní automatizované programy. A jsou to právě tyto firmy, které můžeme označit jako prvních primitivních předchůdců dnešních konzultantů pro optimalizaci pro vyhledávače.

post

Jak si vybrat SEO firmu

SEO je široký pojem. Nabídky se mohou značně lišit. Závisí to od požadavků klienta a konkurence. V případě že stačí jednoduchá SEO optimalizace, pokud se udělají základní změny na stránce, HTML kódu, aby se tam nevyskytovaly chyby a stránka byla snadno čitelná pro robotů vyhledávačů, které web stránky indexovány.

Na opačné straně se nachází komplexní SEO, které se používá při vysoce konkurenčních slovech. Toto obsahuje kromě zmíněného OnPage SEO i offpage SEO. Zde patří například registrace do katalogů, výměna odkazů, kupování odkazů, Linkbaiting a jiné.

Velmi důležité je správně vybrat firmu nebo konzultanta, který Vám SEO poskytne. Hlavním kritériem pro výběr by měly být reference, které nabízí SEO konzultant. Běžný provozovatel web stránek nemůže dokonale rozumět SEO optimalizaci, a proto by se měl rozhodovat podle dosažených výsledků SEO společnosti.

Všímejte si hlavně výsledky na skutečně konkurenční slova. To jsou hlavně jednoslovné výrazy. Je mnohem snazší dosáhnout výborných výsledků na například „ojeté vozy“ jako na „auta“. Konkurence v druhém případě je samozřejmě větší a tím pádem i dobré výsledky značí mnohem více.

ZAČNĚTE OD SEBE
Základem nalezení vhodného SEO konzultanta nebo firmy nabízející SEO služby je být zvědavý. Ptejte se všechny lidi, kteří se kolem internetu alespoň trochu pohybují. Někteří nebudou vědět, o čem mluvíte. Ti další zas nebudou mít zkušenosti s objednávkou SEO služeb. Nakonec ale jistě najdete někoho, kdo si už optimalizaci pro vyhledávače objednával.

Pokud natrefíte na takovou osobu, zeptejte se jí na zkušenosti se SEO konzultantem, co se jí na práci využitého konzultanta líbilo a co naopak ne. Nezapomeňte se také zeptat i na konkrétní výsledky práce a na to, jak se web podařilo zviditelnit. Informujte se o pozorovaném nárůstu návštěvnosti uživatelů na stránkách, případně na klíčové fráze, na které je daný web ve výsledcích vyhledávání na prvních místech. Všechny tyto detaily vám později pomohou vyvarovat se nesprávné volby.

UDĚLEJTE SI PRŮZKUM
Vaším druhým krokem by měl být internetový průzkum stávajících SEO konzultantů a firem nabízejících SEO služby. V případě, že si potrpíte na vysokou kvalitu služeb a jste ochotni vynaložit na optimalizaci spoustu peněz, zkuste do vyhledávače Google.com zadat frázi „search engine optimization“ nebo „SEO“ (bez uvozovek). Buďte připraveni, že kromě etických SEO konzultanty najdete i množství balastu.

O tom, jak rozlišit spam a opravdové konzultanty se dočtete o něco níže. Většina z čtenářů však bude chtít služby optimalizace pro český web, resp. stránky s lokálním obsahem. V tom případě můžete zvážit české SEO konzultanty. Začít můžete v Google např. s frází jako „optimalizace pro vyhledávače“, či „optimalizace stránek“. Nakonec, samotní konzultanti by měli mít přece své stránky dobře optimalizované.

ODLIŠTE SKUTEČNOU OPTIMALIZACI
Postupně si projděte prvních dvacet – třicet výsledků, které se vám zobrazily na daná klíčová slova. Na jednotlivých stránkách sledujte popis poskytované služby. Ne všechny SEO firmy totiž poskytují opravdové služby optimalizace.

Obzvláště si dávejte pozor na firmy propagující registraci stránek do desítek či stovek světových a domácích vyhledávačů. Registrace stránek do vyhledávačů je ve skutečnosti velmi neúčinná a nemůžeme ji v žádném případě považovat za optimalizaci pro vyhledávače. Moderní vyhledávače (Google, Yahoo apod.) Sami procházejí internet a objevují nové stránky.

Samozřejmě, je třeba dodat, že pokud vám někdo v rámci optimalizačního balíčku nabídne i registraci do českých katalogů (Seznam, Centrum, Atlas …), jde o prospěšný doplněk nad rámec běžné optimalizace stránek. Během průzkumu se také informujte na dodržování doporučení vyhledávače Google při tvorbě webových stránek.

Dávejte si pozor na firmy, které se budou vyhýbat poskytnutí údajů o používaných SEO technikách. Právě firmy, které jsou tajnůstkářský, vám mohou spíše uškodit než pomoci. Je pravděpodobné, že jejich metody spadají do oblasti zakázané optimalizace postihován vyhledávači. Může se vám pak snadno stát, že váš web jednoduše z vyhledávačů vypadne. A věřte, že dostat ho zpět bude velmi, velmi obtížné.

reference-tracking590x400

ŽÁDEJTE REFERENCE
Reference jsou důležité nejen ve světě optimalizace. Ale právě při optimalizaci vám mohou o dané SEO firmě hodně říci. Projděte si stránky firem nabízejících SEO služby a hledejte jejich reference. Pokud je na stránkách nemají, žádejte je zaslat e-mailem.

Na co se konkrétně zaměřit? Pokud požadujete optimalizaci pro slovenský trh, žádejte u daného konzultanta ukázky optimalizovaných Slovenské webů. Kromě adresy webstránek, žádejte i klíčová slova, na která byla dána stránka optimalizována. Tak si budete moci sami překontrolovat výsledky optimalizace přímo ve vyhledávači Google.

Pokud naopak vyžadujete provést optimalizaci pro vyhledávače pro stránky v anglickém jazyce určené pro zahraniční návštěvníky, žádejte příklady na mezinárodní úrovni. Ať vás neuspokojí, že reference konzultanta mluví o prvních pozicích Českých stránek.

V mezinárodním kontextu, kde je konkurence nepoměrně tvrdší, vám bude česká optimalizace zbytečná. Opět žádejte konkrétní klíčová slova pro konkrétní webové stránky. Většina slušných (a etických) SEO konzultantů takové reference automaticky nabízí na svém webu.

Reference v případě, že optimalizaci nebudeme provádět vlastními silami, jsou jistě důležité, ale že firma optimalizovala stránky pro jednu z top deset největších českých firem ještě nutně neznamená, že používá pouze etické SEO. Na místě je spíše otázka jestli firma byla někdy za optimalizaci penalizována a také jakých výsledků dosáhla. Klienti ale dost často nesouhlasí ze zveřejněním

POŽADUJTE ZÁRUKY
Jelikož optimalizace je služba, jako každá jiná, měli byste na začátku se SEO konzultantem uzavřít smlouvu. Ve smlouvě by měly být specifikovány očekávané výsledky ohledně umístění po provedení optimalizace, stejně i klíčová slova, na které se bude optimalizovat. Odhad toho, jaké pozice se dají dosáhnout, jakož i návrh klíčových slov, by vám měl poskytnout objednaný SEO konzultant.

Etičtí SEO konzultanti vám budou ochotni poskytnout i jistou formu záruky, pokud se například váš web nepodaří dostat do výsledků vyhledávání. Některé firmy garantují vrácení peněz v plné výši, jiné vám vrátí část podle dosažené pozice. Pro vás jako zákazníka je v každém případě důležité mít pojistku v takové nebo podobné formě. Samozřejmě, někdy je v oblasti optimalizace pro vyhledávače těžko přesně stanovit výsledné místo, ale konzultant vám umí vždy dopředu poskytnout alespoň hrubý odhad.

post

Zakázané metody seo (Black hat SEO)

K dobrým výsledkům ve vyhledávačích vedou dvě cesty. Na jedné straně je možnost použití etického SEO přístupu, a na druhé použití spamu. Obě cesty něco stojí.

Náklady na spam by se mohly zdát na první pohled menší, ale není tomu tak. Při použití spam taktiky vždy hrozí propad z předních pozic někam úplně dolů z důvodu, že to někdo odhalí (konkurence nebo přímo vyhledávač).

Cílená a nepovolená manipulace s výsledky vyhledávání ve vyhledávačích může mít za následek penalizaci stránek (většinou ztrátou PageRank). V horším případě ji může natrvalo vyřadit z indexu. Proto je dobré se těchto pochybných metod vyvarovat.

K těmto nekalým metodám patří skrytý a malý text, cloaking, odkazové farmy, klamné přesměrování, doorway pages, tapetování katalogů, cybersquating, ….

cloakingdevi

SKRYTÝ TEXT

Skrytý text je jednou ze zakázaných metod. Co se za ním skrývá? Je to úplně jednoduché. Barva textu (nebo odkazu) se nastaví na stejnou barvu jako má pozadí stránky. Tím pádem se vám text nezobrazí, ale ve skutečnosti tam je.

Do stránek se umístí velké množství slov, které nemusí mít se zaměřením webu vůbec nic společného, ​​ale patří k často vyhledávaným dotazům. Popřípadě se touto metodou dá zvýšit počet klíčových slov, které nám pomáhají při umisťování ve vyhledávačích.

Krátkodobě to určitě jistým způsobem fungovat může, ale z dlouhodobého hlediska je to podle mě neúčelné (je zde možnost, že budete pomocí spam reportů někým nahlášen a následně vás mohou penalizovat).

V dnešní době existuje automatické rozpoznávání skrytého textu. Za skrytý text se nepovažuje text, který se zobrazí uživateli při přechodu myší např. přes menu nebo přes odkazy.

 

ladyvirtual-takhle-ne

MALÝ TEXT

Podobný skrytému textu je malý text . Jeho velikost bývá jeden až dva pixely, což neumožňuje jeho přečtení. Také pomocí něho se dá rovněž sbírat vyšší PageRank. Většinou je umístěn na konci stránky.

Podívejte se i na další informace k webu.

post

Předpoklady pro správnou optimalizaci

Web stránky musí splňovat předpoklady , čili technicky správné řešení pro SEO optimalizaci. Existuje mnoho firem, které nabízejí technickou analýzu web stránek, která ozřejmí, zda vyhledávač dokáže přečíst vaše web stránky, zjistí validnost HTML kódu,velikost stránky, duplicitní URL adresy, neexistující obsah atd.

Vyhledávače vidí stránky přibližně jako textový prohlížeč LYNX nebo seo-browser. Proto mohou JavaScript, Flash a Frames způsobovat problémy.

Kolik má konkétny vyhledávač zindexovaných stránek z určité domény se zjišťuje příkazem site: example.com examle – porovnáním s celkovým počtem stránek.

seo

legální techniky:

 • struktura obsahu: title, nadpisy, zvýraznění
 • meta tagy: keywords ???
 • každá stránka by měla být dostupná (i bez sessionId)
 • odkazy: NE „tu kliknut!“
 • nenahrazovat text obrázky, vyplněné title a alt atributy
 • URL
 • sitemap (do 100 odkazů)
 • robots.txt
 • registrujte stránky ve vyhledávačích

nelegální techniky:

 • skryté texty a odkazy, nerelevantní texty
 • cloaking (jiný obsah pro lidi a pro vyhledávače)
 • door-way stránky (mnoho klíčových slov na vstupní stránce)
 • link-farms
 • tajné přesměrování (prohlížeče JavaScript nevidí)
 • odkazy v příspěvcích do diskusí na webu

Koukněte se i na jiné rady.

post

SEO-OPTIMALIZACE PRO VYHLEDÁVAČE

Internetový marketing se zabývá širokým spektrem technik, jak zviditelnit stránku na internetu. 

Stará se o optimalizaci pro vyhledávače, sponzorované odkazy (placenou internetovou reklamu), link building (budování zpětných odkazů) a link baiting (získávání zpětných odkazů netypickými způsoby).

Internet marketing je vedle kvalitním obsahu a webdesignu klíčovou součástí internetové strategie. Vaše web stránky nebo internetový obchod by bez přesně cílené reklamy zapadly mezi stránky s nulovou návštěvností. Reklama na internetu (internet marketing) má na rozdíl od ostatních forem reklamy tři velké přednosti: cílenost, rychlost a přesnou měřitelnost . Díky tomu může být internet marketing velmi efektivní.

Součástí internetového marketingu je i optimalizace pro vyhledávače (SEO). SEO je zkratka anglického Search Engine Optimization. Optimalizací pro vyhledávače se snažíme vytvořit, upravit, doplnit a následně propagovat web stránky k lepším umístěním v neplacených výsledcích hledání vyhledávačů (ve fulltextovém vyhledávání ) na klíčová slova , která jsou relevantní pro danou stránku.

Tím se zvyšuje návštěvnost stránek a zároveň konverzní poměr , tj. procento návštěvníků, kteří převedou na stránce to, co je jejím cílem (objednají produkt, vyplní dotazník, kliknou na reklamu, nebo něco jiného).

Potřeba optimalizace www stránek pro vyhledávače (SEO), vznikla enormním nárůstem webových stránek na internetu. V nejpoužívanějším vyhledávači světa (Google) je více než 21 mld zaindexovaných stránek. Uspět a dostat se na předně pozice v SERP (výsledcích vyhledávání) není snadné.

SEO (optimalizace pro vyhledávače) je soubor praktik , díky kterým se vaše webové stránky uspořádají a přizpůsobí standardem. Především se jedná o úpravu textů(copywriting), vytváření zpětných odkazů (linkbuilding), čisté kódování webových stránek, a dodržování standardů W3C. Jedná se o dlouhodobý proces, nakolik je zapotřebí stála úprava a nepřetržité sledování průběhu optimalizace.

První měřitelné výsledky se začnou ukazovat nejdříve po měsíci práce na webové stránce. S dlouhodobého hlediska SEO (optimalizace pro vyhledávače) určitě méně nákladná a mnohonásobně trvanlivější než placená reklama.

 

social-media-web

Skutečným posláním optimalizace webových stránek pro vyhledávače je přinést vždy nejnovější informace. Informace hledají návštěvníci, vyhledávače jsou jen nástrojem k vyhledání aktuálních informací z co nejbezpečnějších zdrojů.

Právě proto musíte vyhledávače přesvědčit o kvalitách a možnostech, které přináší vaše webová stránka. Cesta jak uspět vede přes kvalitní optimalizaci webových stránek (SEO) nebo přes placenou reklamu PPC.

Kvalitní optimalizace pro vyhledávače vám však nepomůže, pokud byste na web nedostali člověka, který se na něm nezorientuje a zklamaný z něj uteče. Proto se problematikou SEO nevyplatí zabývat ve smyslu „zauijíma mě optimalizace pro vyhledávače“. Spíše se vyplatí myslet na věc v duchu „optimalizace pro uživatele“.

SEO je pouze prostředek, jak zlepšit pozici vašeho webu ve vyhledávačích. A prakticky ve všem při SEO platí: co je dobré pro čtenáře, je dobré pro SEO. Pokud si na vašem webu čtenáři mají co přečíst, je to web, který obsahuje informace, jakou mohou vyhledávače analyzovat, třídit a následně poskytnout jako výsledky hledání.

Pokud váš web je postaven na designu, na „pěkných obrázcích“, či jen na technologii Flash , je sice pro návštěvníka efektní, ale vyhledávač ho nemůže „pochopit“, nemá co načíst, nemá co třídit. Nemá z takového webu žádná data, která by mohl předložit jako výsledky vyhledávání. Proto při návrhu webu myslete nejdříve na SEO, až potom na webdesign.

effective-cze

 


REALIZACE OPTIMALIZACE WEBOVÝCH STRÁNEK:

 1. Určení a vytřídění klíčových slov, na které se bude v dalším postupu stránka optimalizovat
 2. Dokonalé zpřístupnění vaší stránky pro všechny vyhledávače
 3. Vytvoření textů, které budou tvořit plnohodnotný obsah jako pro vyhledávače tak pro návštěvníků webu (Copywriting)
 4. Vytvoření dokonalé a přehledné navigace na stránkách av odkazech
 5. Vybudování zpětných odkazů a registrace do katalogů
 6. Analýza optimalizovaného webu a sledování konkurenice

NEJZÁVAŽNĚJŠÍ NEDOSTATKY WEB STRÁNEK:

 1. Webová stránka bez titulku
 2. Málo textu na webové stránce
 3. Text který vůbec nesouvisí s obsahem nebo byl kopírován s jinou již existující stránky.
 4. Žádné odkazující linky
 5. Příliš mnoho zvýrazněného textu
 6. Hodně nadpisů (H1, H2 …)

Až 39% web stránek nemá vyplněn ani titulek, je to jako bezejmenná kniha v knihovně.Kdo ji najde?


DALŠÍ FAKTORY, KTERÉ VÁM MOHOU VÁŽNĚ UŠKODIT:

 1. Web stánky nepřístupně pro návštěvníky
 2. Odkazy na vaši stránku, které přicházejí ze spamujúcich stránek
 3. Zapojení vaší stránky do různých linkových farem
 4. Web stránky, které se velmi dlouho načítají (maximální doba odezvy do 20 sekund)

CO OVLIVŇUJE UMÍSTĚNÍ STRÁNEK VE VÝSLEDCÍCH VYHLEDÁVÁNÍ?

 1. Vzájemná poloha umístěných slov (u hledání několika frází)
 2. Umístění a četnost nalezeno slov (dle polohy v dokumentech)
 3. Umístění hledaného slova, slov v titulku stránky, metaznačky Description av nadpisech.
 4. Podle váhy stránky v očích vyhledávače (rank)

Další vychytávky

post

Reklama na internetu

Největší výhodou placené reklamy je to, že s Vašimi odkazy oslovíte přesně cílenou skupinu zákazníků, navíc nemusíte své produkty představovat a nabízet. Návštěvník, který se dostal na Vaše web stránky, sám danou frázi napsal do vyhledávání, tedy má o produkt skutečný zájem.

reklamy-na-facebooku

Je to určitě velký rozdíl, než mu jen nabízet produkt, který ani nechce. Billboardy, tiskové reklamy, reklamy v médiích oslovují všechny, ale na internetu můžete oslovovat předem cílené skupiny zákazníků. I proto jsou PPC reklamní systémy nejefektivnějším marketingovým nástrojem dnešní doby.

Reklama na internetu je okamžitě aktivní Výhodou placené reklamy je, že reklamní kampaň můžete odstartovat téměř okamžitě a za pár hodin se dostavují první výsledky, narozdíl od optimalizace stránek pro vyhledávače, kde se první výsledky dostaví nejdříve do měsíce. Samozřejmě PPC je dražší alternativou jako SEO.

Podívejte se i na další pěkné vychytávky

post

Web marketing

Co to ​​je web marketing?

Jak už název napovídá, tato oblast marketingu se zabývá oslovením zákazníka za pomoci internetových vyhledávačů. Cílem web marketingu je co nejkvalitnější a nejefektivnější zacílit na danou skupinu za pomoci vyhledávačů. Jedná se o velmi efektivní marketingový nástroj, díky kterému ukážou vyhledávače cestu k Vašim produktům nebo službám.
Web marketing a jeho výhody 

Web marketing není agresivní typ marketingu na rozdíl od běžné reklamy (push marketing), která tlačí produkty a služby k zákazníkům, o které často ani nemají zájem. Marketing vyhledávání SEM dává zákazníkům přesně to, co hledají, potřebují.

Na internet přicházejí návštěvníci často za účelem hledání daného produktu nebo služby, většinou již přesně vědí, co chtějí koupit a hledají jen společnost, od níž by daný produkt nebo službu zakoupili. Síla marketingu vyhledávání Klíč je v tom, že víte, co zákazník hledá a navíc k produktu nebo ke službě přichází sám a má skutečný zájem o koupi.

Jediné, co musíte udělat, je váš produkt nebo službu nabídnout. Nabídnout je můžete jednoduchým způsobem, Vaše stránka se musí objevit na předních místech ve výsledcích vyhledávání na danou cílovou skupinu. Pro zjištění všech skutečností jako je konkurenční prostředí, klíčová slova, návštěvnost webu je třeba vypracovat kompletní web marketing, který se připravuje podle analýz Web Auditu.
SEO-Audit-Checklist-image

Web audit

Pro ucelené vysledky web marketingu je třeba provést Audity různého typu a charakteru, v návaznosti těchto zjištění se určují další postupy web marketingu tak, aby byly web stránky navštěvované cílenou skupinou návštěvníků a aby dosahovaly žádané výsledky.